Från sorg och vanföreställningar till en lång återhämtningsvandring.

Malin kommer att ta med dig på en resa med höga toppar och djupa dalar. Hon fick diagnosen bipolär sjukdom med väldigt djupa depressioner som har lett till flertalet självmordsförsök.

Några av frågorna som Malin kommer att beröra är:
Hur hittar man tillbaka till en balanserad vardag?
Vilka strategier fungerar?
Vikten av bemötande från vårdpersonal, vänner, anhöriga med flera?
Hur kan vi prata öppet om psykisk ohälsa?
Hur svart kan humor bli?

Föreläsare: Malin Einarsson Carlsson, Sjuksköterskestudent, Attitydambassadör (H)järnkoll

NÄR: Torsdag 1 mars
TID: Klockan 13.30-15.30
LOKAL: Mallasalen, Uppsala Stadsbibliotek

FULLSATT