Therese har lindrig utvecklingsstörning och epilepsi. Hon berättar en fantastisk historia om skolan, daglig verksamhet, praktik och hur hon kom vidare till en anställning. Hon tar också upp de mål och drömmar hon burit på. Hon brinner för att föreläsa och är en förebild för många som vill gå från daglig verksamhet till en helt vanlig anställning.

”Vi med funktionsvariationer har alltid setts som något dåligt som man placerar i olika fack”…
citat från tidningen föräldrakraft nr 3 2017.

Föreläsare: Therese Wappsell, reporter på Radio Fyris och handledare

NÄR: Torsdag 15 mars
TID: Klockan 13.30-15.30
LOKAL: Dragarbrunnsgatan 71, Mariasalen, Stiftets Hus

FULLSATT!