kbtBeteendeterapeutiska föreningen bjuder in till Öppna Föreläsningar om psykisk ohälsa och kognitiv beteendeterapi (KBT)

Under dagen får du lära dig mer om oro, långvarig smärta, prokrastinering (uppskjutande) och ätstörningar, samt hur en utifrån KBT kan bli hjälpt med detta.

NÄR? Fredagen 17 mars 2017 kl 8.30-16.30.

VAR? Gymnastikhallen, Uppsala Missionskyrka på St Olofsgatan 40, Uppsala.

FÖR VEM? Alla är välkomna! Gratis inträde. Ingen föranmälan behövs, men klicka gärna ja i detta event om du tänker komma.

Se länk för fullständigt program http://www.kbt.nu/hem/default.asp
Läs mer på facebook-evenemanget»

TALARE UNDER DAGEN:

8.30-10.00 Anna Kåver
”Ja men tänk om…” En föreläsning om oro med med fakta, reflektioner, optimism, och förhållningssätt

Anna Kåver är psykolog, psykoterapeut och författare. Hon är också aktiv inom forskning och behandlingsutveckling. Bland hennes böcker märks Att leva ett liv, inte vinna ett krig. Om acceptans. Hon tog emot Disapriset för populärpsykologiskt författarskap år 2010.

10.30-12.00 Jenny Rickardsson
När piller inte hjälper – Om Acceptance and Commitment Therapy (ACT) vid långvarig smärta

Jenny Rickardsson är leg psykolog och jobbar med ACT, Acceptance and commitment therapy, på Beteendemedicin, Karolinska universitetssjukhuset, och är forskarstuderande vid Karolinska institutet. Hon doktorerar på internetbehandling av personer med långvarig smärta, samt föreläser och skriver om psykologi på Psykologifabriken. Jenny har också skrivit boken ”Jag tror jag måste prata med någon”, en bok om att gå i terapi.

13.00-14.30 Alexander Rozental
Prokrastinering – Uppskjutandets psykologi

Föreläsare är Alexander Rozental, legitimerad psykolog och doktor i psykologi vid Stockholms universitet som har forskat kring behandling av prokrastinering med hjälp av kognitiv beteendeterapi. Han är även medförfattare till självhjälpsboken ”Dansa på deadline” (Natur & Kultur).

15.00-16.30 Ata Ghaderi
Prevention och behandling av ätstörningar

Ata Ghaderi är professor i klinisk psykologi, leg psykolog och psykoterapeut, verksam vid sektionen för psykologi, institutionen för klinisk neurovetenskap, vid Karolinska institutet. Atas forskning kretsar kring förståelse av mekanismer som leder till uppkomst och vidmakthållande av psykopatologi med särskilt fokus på ätstörningar, samt prevention och behandling.