ASTMA- och ALLERGIFÖRENINGEN I UPPSALA och KNIVSTA

”ALLERGIER HOS BARN”

ONSDAG 22/3-17
kl. 18.30 – ca. 21.00

Charlotte Heijkenskjöld Rentzhog, barnläkare Akademiska sjukhuset informerar om allergier hos barn och om framförallt astma-luftrör
Lokal: Handikappföreningarna, Kungsgatan 62, 5tr, Uppsala.

Förutom medlemmar är allergiombud, förskolepersonal, dagbarnvårdare, lärare, föräldrar och släktingar välkomna.
– tillfälle till frågor
– material utdelas
Föredraget avslutas med förtäring.

Anmälan görs senast 20/3-17 till
astridmakitalo@hotmail.com
Tel: 018-52 75 56, 070-216 64 94

Astma- och Allergiföreningen
Kungsgatan 64
753 18 UPPSALA

Lämna namn, adress, postadress, telefonnummer, mail adress och eventuella matallergier.
Välkomna!
Styrelsen
I samarbete med ABF