Människosynen i psyk-diagnosen

Det första mötet med patienten är viktigt.
Föreläsning och dialog om ett omstritt ämne
23 mars kl 18.00 – 20.30
Drakensalen, Studieförbundet Vuxenskolan, Kungsängsgatan 12 1 tr

Jörgen Herlofson, dagens huvudtalare är psykiater, psykoterapeut och läroboksförfattare. Han har ensamrätten till svensk översättning av diagnossystemet DSM, men har kraftigt ifrågasatt utvecklingen av diagnosarbetet. Han förespråkar ett engagerat samarbete med patienten för att nå klarhet om personens hela problematik mer på djupet och därmed även om möjligheterna.

Staffan Utas, Ordf. RFHL Uppsala län. Är veteran i brukarrörelsen sedan 1974. Tog psykologexamen 1993 och har sedan dess arbetat intensivt med att hjälpa människor ur läkemedelsberoende i ett föreningsprojekt med landstingsstöd. Han diskuterar diagnosfrågan utifrån helhetsyn och arbetet för brukarinflytande och de mänskliga mötena. Ser dock snarare en ökad vårdslöshet med både diagnoser och mediciner. – När det gäller hela psykiatrin skulle vi kunna ta till oss mycket hoppingivande exempel från våra grannländer.

Arrangör:
RFHL VÄLKOMNA
UPPSALA LÄN
– FÖRENING FÖR LÄKEMEDELSBEROENDE

Fri entré. Frivilliga bidrag till hyra och fika
Anmäl helst att du kommer på mejl
oberoende.info@gmail.com
Mobil 0700 621554

Pdf-fil – Diagnosens roll 23 mars 2017»