3april

Vuxna personer som återhämtat sig berättar utifrån egna erfarenheter.

Temaveckan är ett samarbete mellan Infoteket om funktionshinder, SeSam Uppsala och (H)järnkoll Uppsala län.

3 april

14.00-15.20 ”Livet med autism”
Jill Carlberg Söderlund

Jill berättar om hur hon får vardag och jobb att fungera med autism. Jill fick sin diagnos, Asperger Syndrom, redan när hon var 10 år. Utredningen gjordes för att skolsituationen var ohållbar, Jill var icke-stereotypt utåtagerande och mycket våldsam. Efter diagnosen konstaterades det att utbrotten var en följd av frustration inför en oförstående omvärld. Hon berättar öppet om hur det är att få utbrott, om vad omvärlden kan göra, om gränsdragningsproblematik, självmedicinering, yrkesliv och om hur det är att skaffa och behålla vänner när man inte alltid vet vad man ska göra med dem.

Om föreläsaren: Jill Carlberg Söderlund, egenföretagare och attitydambassadör för (H)järnkoll. Hon fick sin diagnos, Asperger Syndrom, redan när hon var 10 år. Utredningen gjordes för att skolsituationen var ohållbar, Jill var icke-stereotypt utåtagerande och mycket våldsam. Efter diagnosen konstaterades det att utbrotten var en följd av frustration inför en oförstående omvärld.

……………………….

15.40-17.00 ”Vägar ur depression”
Helène Sivertsson

Heléne berättar om sina erfarenheter av utmattningssyndrom och Dystymi, vägen tillbaka och hur hon fortsätter att jobba med sig själv för att må bra. Kronisk depression är ett annat namn för Dystymi, och som namnet antyder har man sjukdomen under lång tid och kan få så kallad dubbel depression, det vill säga depression och dystymi samtidigt och då går det inte att skilja från depressionen. Dystymi uppvisar stora likheter med depression, men skillnader finns. Man kan beskriva dystymi som en ”utspädd depression”. Sällan blir den lika djup och förlamande som en egentlig depression, men tyvärr desto mer långvarig.

Om föreläsaren: Heléne Sivertsson Helene är styrelsemedlem i Föreningen Balans Uppsala. Föreläser om sina erfarenheter av utmattningssyndrom och Dystymi.

 

Anmälan dig till: infoteket@regionuppsala.se eller ring 018-611 66 77.
Lokal: Kungsgärdets center S:t Johannesgatan 28 D
Fri entré.
Hörslinga finns.
Meddela i god tid om du behöver teckentolk.

Läs hela programmet på Infotekets websida»