4april

Vuxna personer som återhämtat sig berättar utifrån egna erfarenheter.

Temaveckan är ett samarbete mellan Infoteket om funktionshinder, SeSam Uppsala och (H)järnkoll Uppsala län.

4 april

14-15.20 ”Passivitet, kaos och ordning, en diktuppläsning”
Carl-Johan Bachofner

Verksam som poet och med verksamhet inom hälsa och friskvård, lyfter frågor utifrån dikter som han själv har skrivit och som bygger på egna och andras erfarenheter. Kaos och struktur är återkommande teman. Många konstnärer och vetenskapsmän är bipolära eller deprimerade. De får betala för sin kreativitet. Men om alla var på mitten blev det ingen diversitet och då går ett samhälle under. Vi måste ha både det normala och ytterligheter, hävdar Carl-Johan.

Om föreläsaren: Carl-Johan Bachofner.

……………………….

15.40-17.00 ”Det är inte bara min historia, det är vår historia”
Yasmine Ejner Lind

Med en blandning av humor och allvar kommer Yasmine berätta om konsekvenserna av långvariga, upprepade trauman i barndomen. Hon kommer ur eget perspektiv förklara hur vardagen ser ut med dissociativ identitetsstörning (DID), en diagnos som fortfarande omges av många fördomar och som det ännu saknas mycket kunskap om inom vården och psykiatrin. Hon kommer fokusera på hur konsekvenserna av trauma i barndomen kan se ut i vuxen ålder, vilken vård som varit trygg och vilken som skadat ännu mer, och framförallt hur hon själv lärt sig hantera sitt sätt att fungera bättre.

Hur upplevs världen när det inte bara finns ett jag som hanterar vardagen, med de känslor och minnen som hör till? Yasmines förhoppning är att kunna slå hål på de fördomar som finns och visa att det ofta inte är en så tydlig och synlig problematik som många tror.

Om föreläsaren: Yasmine Ejner Lind, egenföretagare och attitydambassadör för (H)järnkoll. Yasmine beskriver sig själv som en skapande artist och det som driver henne är att inget lidande får vara förgäves. Därför har hennes historia blivit en inspiration som hon använder sig av i ett kreativt arbete och berättande. Från att vara otrygg i alla aspekter av livet har Yasmine nu en trygg mark att stå på. Det ger henne möjligheten att använda sig av sina erfarenheter för att ge kunskap, hopp och inspiration till andra.

Anmälan dig till: infoteket@regionuppsala.se eller ring 018-611 66 77.
Lokal: Kungsgärdets center S:t Johannesgatan 28 D
Fri entré.
Hörslinga finns.
Meddela i god tid om du behöver teckentolk.

Läs hela programmet på Infotekets websida»