5april

Vuxna personer som återhämtat sig berättar utifrån egna erfarenheter.

Temaveckan är ett samarbete mellan Infoteket om funktionshinder, SeSam Uppsala och (H)järnkoll Uppsala län.

5 april

14-15.45 Mer än ”Bara Lite Ångest”
Petra Rohrer och Jouanita Törnström

Ungefär 25 procent av befolkningen har någon gång upplevt ångest. Men vad menar vi egentligen med ordet Ångest? Hur påverkas vi av ångest? Vilka är symtomen, riskfaktorerna och hur bemöter vi någon med ångest? Föreläsarna reder ut begreppet ångest och förklarar vad det är, men också hur riktiga panikattacker kan upplevas utifrån egna erfarenheter. Vi får också ta del av Petras personliga erfarenhet av PTSD (Post Traumatiskt Stressyndrom). Följ med på denna föreläsningsresa som innebär Mer än ”Bara Lite Ångest”.

Om föreläsarna: Petra Rohrer – Vice ordf. i Uppsala Ångestsyndromsällskap ÅSS, utvecklingsledare för Forum för brukarinflytande, attitydambassadör för (H)järnkoll, brukarrevisor (BRiU) m.m. Arbetar även med missbruk- och beroende frågor.
Jouanita Törnström – Legitimerad sjuksköterska och Återhämtningskonsult inom psykiatri har en lång och gedigen erfarenhet som föreläsare utifrån egen erfarenhet av psykisk ohälsa och som kursledare för RSMH (Riks förbundet för Social och Mental hälsa). Hon har även gett ut två egna böcker i ämnet. Besök gärna Jouanita Törnströms hemsida.

……………………….

16-17.20 Mönster i Mina Monster
Henrik Söder

Henriks sjukdomshistoria är lång och svår men han är idag återhämtad från ångestsyndrom, tvångsproblematik, depression, mani, schizofreni och schizoaffektiv sjukdom. Hans föreläsning ger ett inifrånperspektiv. Han berättar om sin långa tuffa resa tillbaka. Med arbete, fru och två barn, som nu mer är nästan helt utflugna med egna liv. Henrik försöker förklara hur en psykos känns, hur den uppkommer och vad man, i hans fall, kan göra åt det. Han beskriver det hela med distans och humor. Och med bilder och scener hur sjukdomen uppkommit och även bemästras.

Om föreläsaren: Henrik Söder, återhämtningskonsult, jurist och attitydambassadör åt föreningen (H)järnkoll.

Anmälan dig till: infoteket@regionuppsala.se eller ring 018-611 66 77.
Lokal: Kungsgärdets center S:t Johannesgatan 28 D
Fri entré.
Hörslinga finns.
Meddela i god tid om du behöver teckentolk.

Läs hela programmet på Infotekets websida»