Att vara delaktig, vad innebär det för barn och unga vuxna som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning?

Program 9 april

Infoteket och visningstorget öppnar kl 13.30. Bokbord finns.

14.00–15.20
”Barns rättigheter – så att alla kan förstå”
Barnombudet

Alla barn har rätt att känna till sina rättigheter. Barnombudet ger en presentation av ett lätt och konkret material att använda tillsammans med barn.

I barnkonventionen står det att alla barn ska känna till sina rättigheter. För att känna till sina rättigheter behöver barnen också förstå dem. Därför finns ”Barnrätt för alla”.
”Barnrätt för alla” är ett Arvsfondsprojekt hos Barnombudet i Uppsala län. Inom projektet har vi tagit fram material om barns rättigheter för barn och unga som är i behov av ett lättläst och konkret material med stöd av bilder, symboler och tecken.

Barnombudet i Uppsala län (BOiU) arbetar för att förverkliga FN:s barnkonvention så att barn och unga ska få den hjälp de behöver.

15.40–17.00
”Gör barnen delaktiga i beslut som påverkar dem.
Involvera mera!”
Jessica Stigsdotter Axberg

Jessicas barn har varit delaktiga i veckomatsedlar, anpassningar i skola, anpassningar i sin fritid, i kontakt med BUP angående diagnoser och alla högtider. Jessica berättar: ”Sedan barnen började vara med och bestämma om till exempel veckomatsedeln slapp vi ”Nej det vill jag inte äta”-bråken, så vi lät dem bli mer delaktiga i det mesta för att slippa motstånd.” Och självklart är de med i alla beslut som rör samtal med BUP och eventuell medicinering.

Jessica Stigsdotter Axberg – även kallad MrsHyper. Föreläsare, författare och formgivare, attitydambassadör för Hjärnkoll som brinner för att adhd-frälsa världen.


Program 10 april

Infoteket och visningstorget öppnar kl 13.30. Bokbord finns.

14.00–15.20
”Delaktighet och bra bemötande – ett vinnande koncept”
Therese Netzell

Konkreta exempel på hur man med små medel kan hjälpa elever som har det svårt i skolan.

Therese är lärare som själv har diagnosen adhd. Hon har stor erfarenhet av att stötta elever med olika typer av svårigheter. Idag driver hon ett enskilt företag som föreläsare och social tolk. Hon arbetar som frilans i skolor och ger utbildning och handledning där man önskar mer kunskap och erfarenhet om funktionsnedsättningar. Hon håller även föredrag för olika myndigheter, arbetsplatser och för allmänheten. Therese är ambassadör för Hjärnkoll och engagerad inom Svenska OCD-förbundet, Attention och NSPH.

15.40–17.00
”Att vara ung med adhd, autism och tvångssyndrom (OCD)”
Ungdomar berättar

Curt Westin är psykolog på Hälsa- och habilitering samtalar till ungdomar som berättar utifrån egna erfarenheter.


Program 11 april

Infoteket och visningstorget öppnar kl 13.30. Bokbord finns.

14.00–15.20
”Vägen till arbetslivet”
Isabel Eriksson, Arbetsförmedlingen

Vilka förmågor krävs för att kunna arbeta. Vilken hjälp kan man få. Vilka lika typer av anställningar finns det…och för vem?

Isabel Eriksson är beteendevetare med inriktning mot psykologi och har över 20 års erfarenhet av att arbeta med personer som står utanför arbetsmarknaden. De senaste åren har hon fördjupat sig i uppdraget att underlätta övergången från skola till arbete.

15.40–17.00
”Erfarenheter från arbetslivet”
Unga vuxna berättar

Curt Westin är psykolog på Hälsa- och habilitering samtalar till unga vuxna som berättar utifrån egna erfarenheter från arbetslivet.


Anmäl dig till: infoteket@regionuppsala.se eller ring 018-611 66 77. Uppge vid anmälan vilken föreläsning/föreläsningar du vill delta i.

Plats: Infoteket om funktionshinder, Kungsgärdets center, S:t Johannesgatan 28 D i Uppsala, Karta

– Fri entré
– Hörslinga finns
– Meddela infoteket i god tid om teckentolk behövs

Temaveckan är ett samarbete mellan Region Uppsala, SeSam Uppsala och (H)järnkoll Uppsala län.