Om föreläsningen: Är detta möjligt i dagens samhälle? Vad betyder egentligen ordet hem och vad innebär det att känna sig frisk? Hur ser lycka ut? Vem bestämmer vad som är normalt och vad som inte är det? Var kommer vi ifrån och var är vi på väg? Vad vill vi egentligen ha?

Idag fokuseras mycket kraft och energi på allt vi INTE vill ha. Är det kanske dags att fundera på vad vi verklig VILL ha? Hinner vi någonsin fundera på det?

Detta föredrag kommer att handla om platser, känslor och tillhörighet i en värld som förändras snabbt. Jag hoppas, med humor och entusiasm, inspirera till nya tankar utifrån aktuella rön från vetenskaper som etnologi, molekylärbiologi & miljöpsykologi.

Om föreläsaren: Kerstin Ekeland, Fil.Kand Etnologi, Leg. Biomedicinsk Analytiker, Masterstudent Landskapsarkitektur.

 

DATUM: 5/12 2019
TID: KL 13:30-15:30
PLATS: Dragarbrunnsgatan 71, Mariasalen, Stiftets Hus Uppsala

KOSTNADSFRITT – Ingen anmälan