Projekt


Under 2016 finansierade Arbetsförmedlingen projektet ”Ett bredare SeSam”

SYFTE:  Ett bredare Sesam med utökad målgrupp både geografiskt och demografiskt samt nya verktyg för information och kompetensutveckling där människor själva är delaktiga.

VERKSAMHET: SeSams målgrupp och verksamhet ska breddas då fokus ska ligga på att fler utlandsfödda med fysiska- och psykiska funktionsvariationer ska finns med. Personer med egen brukarerfarenhet ska få hjälp att vid behov bearbeta sina erfarenheter, vilka sedan gestaltas genom valfria uttrycksmedel med ord och bild, vilket kan resultera i föreläsningar i SeSams regi samt kompletterande dokumentation. Detta skapar ett sammanhang där människor är delaktiga, de egna erfarenheterna blir betydelsefull kompetens.

I samarbete med Ting & Kaka och arbetsförmedlingen får SeSam tillgång till världsmedborgare med språklig och kulturell mångfald, vilket ger möjligheten att möta människor där de befinner sig, nå förbi språkbarriärer och arbeta inkluderande med målet att sprida kunskap, samt att genom en variation av gestaltningsmöjligheter stimulera flera sinnen och lärostilar och därmed tilltala en bredare målgrupp, där olikhet blir styrka, skapa möten mellan brukare, anhöriga och profession.

Förutom ökade kunskaper hos alla aktörer, kommer projektet att stärka människan i sig själv, öka självkänsla och självförtroende, ge ett egenvärde, minska utanförskap. Att delta i ett verkligt sammanhang ”att göra på riktigt” är en stark drivkraft vars motreaktion blir viljan att ge tillbaka.


Tidningen HELHJÄRTAT var en del i projektet. Läs mer och ladda ned pdf-filerna här»