SeSamföreläsning 6/12 – Osynligt annorlunda

SeSamföreläsning 6/12 – Osynligt annorlunda

Föreläsningens syfte är att förmedla hur det kan te sig att vara på den högfungerande delen av autismspektrumet. Den kommer handla om vad som kan vara svårt och vad som kan underlätta. Om missförstånd, bemötande, frihet och tilläggsproblematik. Den aviga vägen ut i...