171010-tvaHistorier-2

INSTÄLLD!

Vi på SeSam hoppas att få höra dessa två till våren.

”Från beska droppar till tårar av guld”
”Jag dricker inte mer än någon annan”

Följ med på en resa från uppväxten i en dysfunktionell familj med en missbrukande pappa, det svarta hålet i magen och in i vuxenlivet med utvecklandet av ett eget missbruk. En sann historia kring beroende och förnekelser, till möjligheter i ett nytt sätt att leva.

Om föreläsaren: Lasse Lewerth, radiojournalist och projektledare sen 20 år tillbaka med en rad förebyggande insatser inom ramen för alkohol och drogproblematik.

& ”Bekräftelsekarusellen”
”Det tog 30 år innan jag förstod att jag inte var orsak till min pappas alkoholmissbruk”

Helen vill berätta hur missbruket har påverkat henne som anhörigt barn och följderna det får som medberoende vuxen med betoning på vardagliga hinder i vuxenlivet. Erfarenheten är ju i sig en belastning, men i bearbetad form kan det bli en tillgång. Helen vill också berätta vad hon har gjort för att ändå kunna leva ett bra liv och inge hopp till andra.

Om föreläsaren: Helen Olsson, socionom med 30 års erfarenhet av socialt arbete. Arbetat många år inom Trappans stödgruppsverksamhet för bla barn i familjer med missbruk, Har också arbetat som utvecklingsledare inom Regionförbundet Uppsala län.

 

NÄR: Tisdagen den 10 oktober
TID: Klockan 13.30-15.30
LOKAL: Mallasalen, Uppsala stadsbibliotek

INSTÄLLD!

Vi på SeSam hoppas att få höra dessa två till våren.