OCD-NarAllaMastenTarOver-18april

OCD lika vanlig som t ex diabetes, men nästan helt okänd. Går det att göra något åt?

Bengt ger en översikt över vad OCD (tvångssyndrom) är, hur man kan upptäcka och även behandla diagnosen. De flesta drabbade har inte fått någon diagnos fast det är en allvarlig sjukdom som är gravt handikappande och har en suicidrisk som är ca 10 gånger normalbefolkningens. Hur kan det komma sig att en sjukdom som är så vanligt förekommande, som i merparten fall är förhållandevis lätt att upptäcka, diagnostisera och behandla ändå ignoreras? Vi måste hjälpas åt att förändra denna situation!

&

När alla måsten tar över!

Therese Netzell – lärare, socialtolk och ambassadör från Hjärnkoll, föreläser om hur det är att leva med och vara anhörig till någon som har OCD. Hon delar även med sig konkreta exempel på hur man med hjälp av tex kodspråk kan nå fram till elever med funktionsnedsättning i skolan.

Om föreläsarna:
Bengt Olsen, är anhörig till person med OCD. Bengt är djupt engagerad i att öka kunskapen om OCD hos ”drabbade” och anhöriga, allmänheten, skolan, i kommunal verksamhet, myndigheter mm. Han arbetar sen ca 15 år ideellt i OCD föreningen i Uppsala samt är vice ordf i Svenska OCD förbundet.

Therese Netzell är konsulten som brinner för att informera om olika diagnoser och driver enskilt företag som socialtolk och föreläsare. Hon är även ambassadör för Hjärnkoll och föreningsaktiv inom Attention och RSMH. Har tidigare jobbat som lärare och har stor erfarenhet av att hjälpa och stötta elever som har olika typer av svårigheter.

OCD-förbundets webbsida »
OCD-förbundets facebook »

När: Tisdagen den 18 april
Tid: Klockan 13.30-15.30
Lokal: Mariasalen, Stiftets Hus, 5:e våningen, Dragarbrunnsgatan 71

  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

  Anmäl dig till SeSams föreläsningar - vår 2019

  Du kan fylla i flera föreläsningar på en gång.

  OBS! Från och med 1 mars i år (2018) tar vi ut en avgift på 100 kr/person för den som inte kommer fast man har anmält sig. Har du avbokat minst 24 timmar innan är det inga problem och ingen avgift tas ut. Vi har haft fullsatt på våra föreläsningar och de som står på vår väntelista bör få chansen att få komma. Tacksam för er hjälp.

  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

  Vi är nyfikna på att höra i vilken roll du/ni lyssnar på föreläsningen.
  Vi använder bara detta i vår statistik, ingen annanstans sparas det

  Du kan välja flera
  Region UppsalaKommunMyndighet, ex AF, FK...Universitet/HögskolaSvenska KyrkanAndra arbetsgivareSjälverfarenAnhörigIntresseradIdeell organisationAnnat