Föreläsning 30 maj – Psykiatrisk rehabilitering i samverkan

Vård- och stödsamordning – psykiatrisk rehabilitering i samverkan Vård- och stödsamordning är en svensk översättning av ACT (Assertive Commuinity Treatment), som utvecklades av Ian Falloon på 1980-talet i USA. Metoden riktar sig till personer med omfattande funktionsnedsättning till följd av psykisk ohälsa, och innebär att personal från kommun och psykiatri arbetar tillsammans enligt ett metodprogram, … Fortsätt läsa Föreläsning 30 maj – Psykiatrisk rehabilitering i samverkan