När ett barn har en förälder som lever med psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning kan barnet ha tankar och frågor kring förälderns situation, mående eller sjukdom.

Barnet kan behöva få prata om detta, men det kan kanske kännas lite svårt för föräldern att ta upp –  vilka ord ska man välja, och hur blir ett sådant samtal bra?

Även de personer (personal och anhöriga) som stödjer föräldern i vardagen kan behöva mer information om vilket stöd som barnen har möjlighet att få, när en föräldern lever med psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning.

Hos Trappan finns grupper med samtalsstöd tillgängliga för barnen. I föreläsningen presenteras dessa och annat stöd som erbjuds genom Trappans verksamhet.

Infoteket om Funktionshinder har information och böcker om olika psykiska funktionsnedsättningar som är riktade till barn, och även dessa presenteras under föreläsningen.

Talare: Ellinore Rönnkvist (Trappan), Eva-Lena Söderlund (Infoteket om Funktionshinder), Jessica Stigsdotter Axberg (Författare) och Elisabet Alphonce (Författare)

NÄR: Torsdag 6/12
TID: Förmiddag 9.00-11.30
LOKAL: Mariasalen i Stiftet Hus, Dragarbrunnsgatan 71 i Uppsala

Fel: Kontaktformulär hittades inte.