Om Sesam

SeSam är ett ideellt nätverk som funnits sedan 1992. Varje termin erbjuder SeSam intressanta kostnadsfria föreläsningar som har anknytning till funktionsnedsättning.

Om Sesam

SeSam är ett ideellt nätverk som funnits sedan 1992. Varje termin erbjuder SeSam intressanta kostnadsfria föreläsningar som har anknytning till funktionsnedsättning.

Syfte
Att genom ett gemensamt lärande utveckla verksamheterna utifrån människors behov och resurser.

Målgrupp
SeSam vänder sig till de som inom kommuner, landsting, försäkringskassa, landsting, kyrka, brukarorganisationer och andra frivilliga organisationer i Uppsala län som arbetar med och för människor med funktionsnedsättningar.
SeSam vänder sig också till de som själva har en funktionsnedsättning och anhöriga.

Målsättning
SeSam ska utgöra ett föreläsningskomplement till arbetsplatsbaserade utbildningsinsatser och även ge möjlighet till gemensam verksamhetsutveckling mellan organisationerna. Vi vill också vara en mötesplats för erfarenhetsutbyte mellan brukare och professionella, frivilligarbetare och anhöriga. Och en hjälp för anhörigvårdare och frivilligarbetare i deras arbete.

Kort och gott så vill vi främja; 
• möten mellan människor och tid för samtal och nya kontakter
• erfarenhetsutbyte från forskning och projektarbete samt synliggörande av den tysta kunskapen i det dagliga arbetet.

SeSams föreläsningslokaler
Till samtliga lokaler finns hiss för att komma på plats samt tillgång till hörslinga.

• Uppsala, Stiftets Hus, 5:e våningen, Dragarbrunnsgatan 71, Mariasalen

• Uppsala, Uppsala stadsbibliotek, Svartbäcksgatan 17, Mallasalen

• Uppsala, Sensus Studieförbunds Uppsala, Västra Ågatan 16,  Månssalen

• Östhammar, Församlingshuset, Drottninggatan 17
(ingen hörslinga)

• Heby, Heby folkets Hus & Park, Centralgatan 1

• Tierp, Biblioteket i Tierp, Grevegatan 19

Håll dig uppdaterad – prenumerera på vårt informationsbrev.

Ta del av våra kommande föreläsningar som alla är kostnadsfria.

Här hittar du oss

Det går bra att maila oss.

Uppsala

info@sesamuppsala.se

Hör av dig till oss