SeSams styrgrupp

sesam giffad
Veronica Malm, Verksamhetsutvecklare SeSam Uppsala 
Mobil: 072-201 89 71
E-post: info@sesamuppsala.se

 

HSO logotyp
Janne Wallgren, för HSO i Uppsala län.
Mobil: 072-532 45 22
E-post: janne.wallgren@c.hso.se

 

Arbetsformedlingen

 

Malin Bredberg
E-post: malin.bredberg@arbetsformedlingen.se

 

Försäkringskassan
Karolina Eriksson
E-post: karolina.eriksson@forsakringskassan.se

 

landstinget logotyp
Ingela Eckerbom, Verksamhetsområde psykiatri
Tfn: 018-611 20 87
E-post: ingela.eckerbom@akademiska.se

 

Brukarinflytande
Anna-Maria Lundberg, Projektledare i Forum för Brukarinflytande
Mobil: 076-309 37 12.
E-post: anna-maria@brukarinflytande.se

 

ting och kaka logo
Turid Apelgårdh, Ordförande Ting och kaka
Mobil: 073-386 73 60
E-post: turid@tingochkaka.se

 

hjärnkoll ua län
Kiki Alfredsson, (H)järnkoll
Mobil: 072-399 05 68
E-post: kiki@hjarnkoll-uppsalalan.se

 

Svenskakyrkan_logga

Anders Hermansson, Stiftskonsulent, Uppsala Stift/Svenska kyrkan
Telefon: vxl 018-680 70 00