Hanna och Maria kommer att delge sin resa med att leva med sin hårt strokedrabbade pappa och make. En tuff resa som givit dem nya perspektiv på livet. De kommer också att belysa vikten av att ” sätta på sig syrgasmasken först” vårda sig själv för att kunna ge kärlek och orka i vardagen.
Föreläsare: Maria Norrman Erixson, Maka, Ordförande i styrelsen för strokeföreningen i Uppsala och Hanna Erixson, dotter.
Informatörer i pausen: Anhörigcentrum, Socialpsykiatrin, Brukarombudet , Äldreombudet mfl.
NÄR: Torsdag 14/2
TID: 13:30-15:30
LOKAL:Dragarbrunnsgatan 71, Mariasalen, Stiftets Hus

  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

  Anmäl dig till SeSams föreläsningar - vår 2019

  Du kan fylla i flera föreläsningar på en gång.

  OBS! Från och med 1 mars i år (2018) tar vi ut en avgift på 100 kr/person för den som inte kommer fast man har anmält sig. Har du avbokat minst 24 timmar innan är det inga problem och ingen avgift tas ut. Vi har haft fullsatt på våra föreläsningar och de som står på vår väntelista bör få chansen att få komma. Tacksam för er hjälp.

  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

  Vi är nyfikna på att höra i vilken roll du/ni lyssnar på föreläsningen.
  Vi använder bara detta i vår statistik, ingen annanstans sparas det

  Du kan välja flera
  Region UppsalaKommunMyndighet, ex AF, FK...Universitet/HögskolaSvenska KyrkanAndra arbetsgivareSjälverfarenAnhörigIntresseradIdeell organisationAnnat