En person i rullstol skall kunna komma in i offentliga lokaler. En person med synnedsättning skall kunna åka kollektivtrafik. En person med kognitiv funktionsnedsättning skall kunna använda internet. Men kan de det?

Tillgänglighet – för vem?

Antidiskrimineringsbyrån Uppsala, ADU, arbetar mot diskriminering i Uppsala län genom utbildning och kostnadsfri rådgivning till personer som upplevt att de diskriminerats. ADU ger en kort översikt av diskrimineringslagen och vad vi som antidiskrimineringsbyrå kan göra när någon diskriminerats.

Om föreläsaren: Olivia Novotny Bill, Antidiskrimineringsbyrån

Maria Chöler, som är jurist och arbetar med frågor rörande diskriminering av personer med funktionsnedsättning, föreläser om diskriminering med fokus på bristande tillgänglighet. Diskrimineringsförbudet innebär att en person i rullstol skall kunna komma in i offentliga lokaler, att en person med synnedsättning skall kunna åka kollektivtrafik, att en person med kognitiv funktionsnedsättning skall kunna använda internet o.s.v.
Men kan de det? Är samhället tillgängligt?
Om inte, hur kan vi arbeta för ett samhälle där alla kan delta på liknande villkor?

Om föreläsaren: Maria Chöler, jurist, arbetar med frågor rörande diskriminering av personer med funktionsnedsättning

INSTÄLLD (för få anmälda)

NÄRTisdag 21/5
TID: Klockan 13.00-15.00
LOKAL: HEBY. Heby Folkets hus & Park, Centralgatan 1

I samarbete med

                             

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Anmäl dig till SeSams föreläsningar - vår 2019

Du kan fylla i flera föreläsningar på en gång.

OBS! Från och med 1 mars i år (2018) tar vi ut en avgift på 100 kr/person för den som inte kommer fast man har anmält sig. Har du avbokat minst 24 timmar innan är det inga problem och ingen avgift tas ut. Vi har haft fullsatt på våra föreläsningar och de som står på vår väntelista bör få chansen att få komma. Tacksam för er hjälp.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Vi är nyfikna på att höra i vilken roll du/ni lyssnar på föreläsningen.
Vi använder bara detta i vår statistik, ingen annanstans sparas det

Du kan välja flera
Region UppsalaKommunMyndighet, ex AF, FK...Universitet/HögskolaSvenska KyrkanAndra arbetsgivareSjälverfarenAnhörigIntresseradIdeell organisationAnnat