Kampen mot livet

Från sorg och vanföreställningar till en lång återhämtningsvandring

Malin kommer att ta med dig på en resa från sorgen av att ha förlorat sin mamma plötsligt vid tolvårsålder. Livet rullar på eller gör det verkligen det? Hon bär mycket inom sig och när hon läser sista terminen på universitetet rasar hela hennes värld. Hon går in i en djup depression med vanföreställningar och tappar bort sig själv totalt. Det är bara början på flera år med skuld, skam och självmordstankar som leder till flera självmordsförsök. Hon blev feldiagnostiserad med bipolär sjukdom och kommer även att berätta hur hon har tagit sig vidare och hittat tillbaka till sig själv igen.

Andra frågor som Malin kommer att beröra:
• Hennes egna fördomar och rädslor innan hon själv blev drabbad av psykisk ohälsa
• Hur viktigt det är med kunskap
• Dela med sig av sina strategier för att överleva
• Hur hon har hittat tillbaka till en balanserad vardag
• Vikten av bemötande från vårdpersonal, vänner, anhöriga med flera
• Kontakten med psykiatrin
• Vad är egentligen sjukt och vad är friskt?

Om föreläsaren: Malin Einarsson Carlsson, (H)järnkollambassadör

NÄR: Tisdag 26 februari
TID: Klockan 13.30-15.30
LOKAL: HEBY, Folkets hus, Centralgatan 1

I samarbete med

 

 

  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

  Anmäl dig till SeSams föreläsningar - vår 2019

  Du kan fylla i flera föreläsningar på en gång.

  OBS! Från och med 1 mars i år (2018) tar vi ut en avgift på 100 kr/person för den som inte kommer fast man har anmält sig. Har du avbokat minst 24 timmar innan är det inga problem och ingen avgift tas ut. Vi har haft fullsatt på våra föreläsningar och de som står på vår väntelista bör få chansen att få komma. Tacksam för er hjälp.

  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

  Vi är nyfikna på att höra i vilken roll du/ni lyssnar på föreläsningen.
  Vi använder bara detta i vår statistik, ingen annanstans sparas det

  Du kan välja flera
  Region UppsalaKommunMyndighet, ex AF, FK...Universitet/HögskolaSvenska KyrkanAndra arbetsgivareSjälverfarenAnhörigIntresseradIdeell organisationAnnat