Föreläsningar i Enköping vår 2017


Rubrik

Bild

 

Text

Föreläsare: Namn, titel

När: Måndag 27 mars
Tid: Klockan 13.30-15.30
Lokal: Enköping


Rubrik

Bild

 

Text

Föreläsare: Namn, titel

När: Torsdag 27 april
Tid
Klockan 13.30-15.30
Lokal
Enköping


Rubrik

Bild

 

Text

Föreläsare: Namn, titel

När: Måndag 8 maj
Tid:
 Klockan 13.30-15.30
Lokal: 
Enköping


Rubrik

Bild

 

Text

Föreläsare: Namn, titel

När: Torsdag 8 juni
Tid: 
Klockan 13.30-15.30
Lokal: 
Enköping


Fel: Kontaktformulär hittades inte.