Föreläsningar i Tierp vår 2017


Grevegatan – gatan där vi möts

grevegatan

Vi kommer från många länder.
Vi bär på många erfarenheter och behov.
Vi tillsammans kan skapa en gata att mötas på. Både som en metafor och i verkligheten.

I SeSam-anda lär vi tillsammans mer om oss själva och vår annanskap.

Föreläsare: Lars Albinsson, Med.dr., överläkare i psykiatri. Turid Apelgårdh, diakon och samhällskonstnär.

När: Måndagar
16 januari – Grevegatan – gatan där vi möts
20 februari – Vad är sjukt och vad är friskt?
20 mars – Möte mellan kulturer
24 april – Rädsla – ångest
22 maj – Grevegatan – var är vi nu?
Tid: Klockan 13.30-15.30
Lokal: Blåa rummet, Grevegatan 32, Tierp

Fel: Kontaktformulär hittades inte.