Föreläsningar hösten 2016

AUGUSTI – 2016

”Jag är totalt ute”

Stefan berättar om sin egen resa från djup utmattningsdepression och en mycket allvarlig stroke till dagens välmående. Han berättar också hur han och Naturjouren använder dessa erfarenheter, och den djupa kunskapen om kultur, natur och naturbruk för att stödja andra i deras väg tillbaka från långvarig sjukdom eller arbetslöshet.
Föreläsningen bygger på egen erfarenhet och vetenskaplig evidens om naturens enastående förmåga att läka och stärka.
Föreläsare: Stefan Skoglund, utomhuspedagog och verksamhetsledare på Naturjouren ek för.

”Natur- och friluftsliv för alla
oavsett ålder eller hinder!”

Att vistas utomhus i skog och mark skapar lugn och harmoni. Det visar alltfler forskningsrapporter. Men samtidigt har inte alla samma förutsättning att kunna vara ute i naturen.
Magnus har mångårig erfarenhet av hur man kan utforma utomhusmiljöer så att de blir mer tillgängliga och framkomliga. Han har haft uppdrag från bland annat kommuner och länsstyrelser. Magnus har dessutom medverkat i en handbok, Tillgängliga natur- och kulturområden, utgiven av Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Myndigheten för delaktighet
Föreläsare: Magnus Mattisson, friluftsplanerare och tillgänglighetskonsult i eget företag.

När: Tisdagen den 30/8
Tid: Klockan 13.30–15.30
Lokal: Kerstin Ekmansalen, Uppsala stadsbibliotek, 1 trappa upp.


SEPTEMBER


LifeRIng
– En Sekulär Självhjälpsmetod
för Nykterhet och Drogfrihet

Dagens föreläsning kommer att innehålla information om LifeRings filosofi, hur den skiljer sig från andra självhjälpsgrupper, samt hur man kan göra för att starta, leda och organisera möten.
LifeRing är ett fristående nätverk av självhjälpsgrupper som leds av mötesledare med egen bakgrund i missbruk. LifeRing vänder sig till alla som vill bli, och fortsätta, hålla sig nyktra och drogfria och stämmer väl överens med behandlingar som använder kognitiv beteendeterapi (KBT) och motiverande samtal (MI).
Lars har sedan 2008 hållit ett eget LifeRing-möte i Stockholm.
Han har de senaste tre åren också delvis arbetat med ett projekt som syftar att sprida LifeRing runt om i Sverige. Projektet är i slutfasen och kommer att avslutas under hösten 2016. LifeRing kommer däremot att leva vidare på ideell grund.
LifeRing kommer då att ha kortare informations och utbildningsinsatser för blivande mötesledare och en intresserad allmänhet.

Föreläsare: Lars Bergström, leg psykolog, medlem och mötesledare i LifeRing. Lars har sedan många år varit nykter och drogfri med hjälp av medlemskap och självhjälpsgrupper.
www.liferingsverige.wordpress.com

När
: Tisdagen den 6/9
Tid: Klockan 13.30–15.30
Lokal: Mallasalen – Uppsala stadsbibliotek


Stolthet och Fördom. Makten över din medicin.
RFHL

Staffan Utas har under 22 år arbetat i patientföreningen RFHL med stöd åt drabbade av beroende och biverkningar av psykofarmaka och samlat patienterfarenheter/kunskaper på det området. För 12 år sedan skrev han det allra första förslaget till en Rättighetslista för patienter inom psykiatrin och har nu deltagit i arbetet med psykiatrin med ett förslag till en ny.
Staffan kommer att tydliggöra maktfrågorna och nödvändigheten av samarbete. Utgångspunkterna kommer från erfarenheterna av läkemedelsproblemen inom psykiatriområdet, hur de ser ut, hur problemen bemöts och hur det skulle kunna vara istället.

Föreläsare: Staffan Utas, attitydambassadör samt har psykologexamen.

När: Tisdagen den 13/9
Tid:
Klockan 13.30-15.30
Lokal: Mariasalen, Stiftets Hus, 5:e våningen, Dragarbrunnsgatan 71


Renovräkning – att renoveras bort från sitt hem


Hem och bostad är centrala för välmående och hälsa, både för individ och för samhället i stort. Det har också länge varit känt att bostads- och områdesförnyelse, renovering och upprustning inte enbart för gott med sig, utan också kan vara stressande och påverka människor på ett negativt sätt.
Konstprojektet Våra Hem startades ur frustrationen av att förlora kontrollen över sitt hem; när hyreshus renoveras idag är risken stor att hyran höjs så mycket att de som bor i husen tvingas flytta. Själva renoveringen stökar också till det rejält i människors vardag, och känslan av att inte kunna påverka tär hårt. Åse bor i Gränby i Uppsala, som just nu renoveras, och är initiativtagare till Våra Hem. Emil Pull forskar om renovräkningars sociala följder, och har bland annat gjort intervjuer med hyresgäster i Uppsala.

Föreläsare: Emil Pull är doktorand i urbana studier vid Malmö och Roskilde universitet, och med i forskargruppen CRUSH. Emil forskar om det som kallas renovräkning, det vill säga när hyran höjs kraftigt vid renovering och människor tvingas flytta. Åse Richard är journalist och kulturgeograf och har varit föreståndare för nätverket Demokratiakademin. Åse har på nära håll följt utvecklingen i Uppsalastadsdelen Gränby, där hon också bor.

När: Tisdagen den 20/9
Tid: Klockan 13.30-15.30
Lokal: Mariasalen, Stiftets Hus, 5:e våningen, Dragarbrunnsgatan 71


Stress – Ångest och Sorg
Duva

Föreläsare: Rolf Sundvall, jobbar som addiktolog på behandlingshem för unga män med kriminalitet och missbruk samt som addiktolog på sociala företaget Ting och Kaka.

När: Torsdagen den 22/9
Tid: Klockan 13.30-15.30
Lokal: Storan, Kungsgatan 62, våning 5

 

 


OKTOBER


Hur kan vi använda musik för att må bättre?

musik
Signe kommer under sin föreläsning att berätta om sina erfarenheter som kursledare inom musik och hälsa, både inom äldrevård, studiecirklar, personalfriskvård, med barn i förskola och skola samt med barn som har diagnoser. Hon har också egen erfarenhet av att leva med och hantera smärta och värk, med musik och avspänning. Hur har människan sedan urminnes tider nyttjat musiken för tröst, glädje och hopp- för kropp och själ i balans?

Föreläsare: Signe Rudberg Selin, pedagog inom musik och hälsa, journalist samt vispoet.

När: Tisdagen den 4/10
Tid: Klockan: 13.30-15.30
Lokal: Månssalen, Sensus studieförbund, Västra Ågatan 16 (I samverkan med Sensus)


Våga Fråga

Denise drabbades själv av anorexia när hon var 13 år och har kämpat på en resa till friskhet. Hon kommer under föreläsningen diskutera vad en ätstörning är och hur man kan tänka sig bemöta en person som har en komplicerad relation till mat. Under föreläsningen använder Denise sig av såväl sin egen erfarenhet som fakta och forskning.

Föreläsare: Denise Strömquist, är kontaktperson och ordförande för Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar i Uppsala Län. Hon jobbar också som mentor till dem som är drabbade av en ätstörning och bidrar genom sin egen berättelse med stöd och förståelse.

När:
Tisdagen den 11/10
Tid: Klockan: 13.30-15.30
Lokal: Mariasalen, Stiftets Hus, 5:e våningen, Dragarbrunnsgatan 71


Mönster i Mina Monster
monster-1521127__340

Henriks sjukdomshistoria är lång och svår men han är idag återhämtad från bipolär sjukdom, ångestsyndrom, schizofreni och schizoaffektiv sjukdom.
Hans föreläsning ger ett inifrånperspektiv. Han berättar om sin långa tuffa resa tillbaka. Med arbete, fru och två barn, som nu mer är nästan helt utflugna med egna liv.
Henrik försöker förklara hur en psykos känns, hur den uppkommer och vad man, i hans fall, kan göra åt det. Han beskriver det hela med distans och humor. Och med bilder och scener hur sjukdomen uppkommit och även bemästras.

Föreläsare: Henrik Söder, återhämtningskonsult, jurist och attitydambassadör åt föreningen (H)järnkoll.

När: Tisdagen den 18/10
Tid: Klockan: 13.30-15.30
Lokal: Kerstin Ekmansalen, Stadsbiblioteket, 1 trappa upp.


Våga säga Ja till livet – om att övervinna Borderline

CIMG0375
Jouanita Törnström jobbar som återhämtningskonsult inom psykiatri med föreläsningar och kurser inom psykisk (o)hälsa sedan många år. Jouanita har egen erfarenhet av att ha mått dåligt sedan tonåren med svår depression, ångest, ätstörning och diagnosen borderline och vet vad det innebär att vara i helveteskapet.
Som åhörare får du följa med Jouanita på hennes inre resa i detta men också ta del av vad som gjorde att hon Vågade Säga Ja till livet.

Föreläsare:
Jouanita Törnström, Återhämtningskonsult inom psykiatrin och leg psykiatrisjuksköterska. www.aterhamtningskonsult.se

När: Torsdagen den 20/10
Tid: Klockan:13.30-15.30
Lokal: Mallasalen – Uppsala stadsbibliotek


Diabetes Förr – Nu samt i Framtiden.

diabetes-777001__340
Redan Hippokrates myntade begreppet ”Det viktiga är inte bara vilken sjukdom en människa har, utan vilken människa som har sjukdomen”. Mycket har hänt inom diabetesområdet genom åren – men en hel del återstår.

Föreläsare: Elisabeth Sörman & Marie Söderstedt Olsen, diabetessjuksköterskor och diabetessamordnare inom Uppsala län.

När: Tisdagen den 25/10
Tid: Klockan 13.30-15.30
Lokal: Mariasalen, Stiftets Hus, 5:e våningen, Dragarbrunnsgatan 71


KRAMI, byt en kriminell stil mot ett schysst liv
krami

Föreläsarna kommer att berätta om bakgrunden till Kramis uppkomst, målgrupp, mål och metod.
Dom kommer att beskriva gången på Krami från vägledningskurs, praktiksök, praktik, anställning och uppföljning.
Dom kommer även att gå igenom vad konsekvenspedagogiken står för och deras sätt att arbeta där dom fokuserar på den sociala handlingskompetensen.
Föreläsarna kommer att berätta om några deltagares väg genom Krami och ut i arbetslivet.
Både Kerstin och Katarina har arbetat inom kriminalvården i över 20 år. Kerstin har arbetat på både anstalt och frivård och under de senaste 15 år har hon jobbat på manssidan på Krami, både i Eskilstuna och Uppsala.
Katarina har arbetat på anstalt och under de se senaste 7 åren har hon arbetat på kvinnosidan på Krami i Uppsala
Stefan har arbetat i ca 6 år på Af och de senaste 4 åren har han jobbat på manssidan på Krami.
www.krami.se

Föreläsare: Kerstin Steinvall-Tilling, frivårdsinspektör, Stefan Larsson, arbetsförmedlare, Katarina Magnusson, frivårdsinspektör.

När:
Torsdagen den 27/10
Tid: Klockan: 13.30-15.30
Lokal: Storan, Kungsgatan 62, vån 5 i samarbete med HSO


NOVEMBER


Att leva med en person med autism, utmaningar och glädje.Autism

(Barnet på bilden har inget med föreläsning att göra)

Lilian Lind är mamma till en son med lättare autism som nu är 13 år. Dessutom levde hon i 15 år med en man med trolig autism som aldrig blev utredd. Han fick Psykotisk depression och tog sitt liv 2013.
Lilian vill dela med sig av hur hon upplever livet som mamma till en son med lättare autism. De utmaningar som dom har klarat av tillsammans, de underbara saker Lilian har lärt sig längs vägen och vilken välsignelse det är för henne att få dela sin sons uppväxt och göra sitt bästa att förbereda honom för livet. De utmaningar som är mest utmärkande är den tiden innan sonen kunde prata ordentligt, innan Lilian hade vant sig vid hur han fungerar och sen skolans syn på både honom och henne. Lilian kämpar dagligen för att hennes son inte ska lida så som hans far gjorde och att han ska behålla den glädje som han har i livet.

Föreläsare: Lilian Lind – Mamma till barn med autism

När: Tisdagen den 1/11
Tid: Klockan 13.30-15.30
Lokal: Mallasalen – Uppsala stadsbibliotek


”Min resa med värken som ständig vän och följeslagare”
reumatiker

Under föreläsningens gång får ni som åhörare följa med på Inger Hjeltes resa. Hon har diagnostiserad Fibromyalgi sedan år 2000 samt har 50% sjukersättning sedan 2001.
Inger är en 3-barnsmor med 2 barnbarn. Under nästan hela hennes vuxna liv har hon arbetat som mellanchef åt flera företag.
Besök gärna Reumatikerförbundet Uppsala distrikt
Föreläsare: Inger Hjelte

När: Tisdagen den 15/11
Tid:
Klockan 13.30-15.30
Lokal: Mallasalen Uppsala stadsbibliotek


Samverkan – Hur svårt kan det vara?

samverkan
Monica vill i sin föreläsning berätta om den samverkan som självklart ska finnas tillsammans med patienten/brukaren och de berörda stöd- och vårdpersonerna i landstinget och kommunerna. Hon vill också berätta om vilka förutsättningar som behövs för att samverkan ska bli bra. Det handlar både om det individnära perspektivet och samverkan mellan landstinget och kommunerna på en övergripande nivå

Föreläsare: Monica Jonsson, Sjukgymnast som sedan millennieskiftet arbetat med ledning, styrning och samverkan mellan landstinget och kommunen/kommunerna. De senaste åren har Monica arbetat vid Regionförbundet Uppsala län och sedan ett år tillbaka vid landstingets Hälsa och habilitering som samordningschef

När: Torsdagen den 17/11
Tid:
Klockan 13.30-15.30
Lokal: Storan, Kungsgatan 62, våning 5


”Det är inte bara min historia, det är vår historia”


Med en blandning av humor och allvar kommer Yasmine berätta om konsekvenserna av långvariga, upprepade trauman i barndomen. Hon kommer ur eget perspektiv förklara hur vardagen ser ut med dissociativ identitetsstörning (DID), en diagnos som fortfarande omges av många fördomar och som det ännu saknas mycket kunskap om inom vården och psykiatrin. Hon kommer fokusera på hur konsekvenserna av trauma i barndomen kan se ut i vuxen ålder, vilken vård som varit trygg och vilken som skadat ännu mer, och framförallt hur hon själv lärt sig hantera sitt sätt att fungera bättre.
Hur upplevs världen när det inte bara finns ett jag som hanterar vardagen, med de känslor och minnen som hör till?
Yasmines förhoppning är att kunna slå hål på de fördomar som finns och visa att det ofta inte är en så tydlig och synlig problematik som många tror.

Föreläsare: Yasmine Ejner Lind,
egenföretagare och attitydambassadör för (H)järnkoll.
Yasmine beskriver sig själv som en skapande artist och det som driver henne är att inget lidande får vara förgäves. Därför har hennes historia blivit en inspiration som hon använder sig av i ett kreativt arbete och berättande. Från att vara otrygg i alla aspekter av livet har Yasmine nu en trygg mark att stå på. Det ger henne möjligheten att använda sig av sina erfarenheter för att ge kunskap, hopp och inspiration till andra.

När: Tisdagen den 22/11
Tid:
Klockan 13.30-15.30
Lokal: Mariasalen, Stiftets Hus, 5:e våningen, Dragarbrunnsgatan 71


Magnetstimulering av hjärnan vid depression och schizofreni


Under denna föreläsning kommer ni få höra om en ny behandlingsmetod för sjukdomar som drabbar hjärnan, nämligen magnetstimulering. Denna behandling används redan rutinmässigt i många länder för bland annat olika psykiatriska tillstånd. Föreläsningen kommer dels ge en översikt av hur behandlingen går till och vad man kan förvänta sig för effekter av behandlingen. Det kommer även ges information om ett aktuellt stort forskningsprojekt, MA-SCH-DEP, som syftar till att utvärdera magnetstimulering av hjärnan som behandling för kvarstående symtom vid depression och schizofreni.
Föreläsare: Robert Bodén, överläkare och docent i psykiatri och arbetar på Mottagningen för hjärnstimulering och psykiatrisk klinisk prövning, Akademiska sjukhuset. Robert är projektledare för den stora kliniska studien MA-SCH-DEP och har även varit faktagranskare åt socialstyrelsen för magnetstimulering vid depression.

När:
Tisdagen den 29/11
Tid:
Klockan 13.30-15.30
Lokal
: Mariasalen, Stiftets Hus, 5:e våningen, Dragarbrunnsgatan 71


DECEMBER


Vad är diskriminering och likabehandling?

lika-behandling
Antidiskrimineringsbyrån Uppsala (ADU) är en ideell antidiskrimineringsverksamhet. ADU arbetar med att förebygga diskriminering i samhället utifrån samtliga diskrimineringsgrunder och samhällsområden som är skyddade enligt lag.
I praktiken gör vi det dels genom att ge råd, stöd och medling i diskrimineringsärenden, och dels genom opinionsbildning, sprida informationsspridning och utbildningar i frågor som rör diskriminering, likabehandling och normkritik.
Under föreläsningen kommer Anna och Olivia att berätta om sitt arbete för likabehandling och mot diskriminering. Dom berättar lite om diskrimineringslagen och använder normkritiska perspektiv på hur makt och normer hänger ihop med diskriminering.

Sensus studieförbund
är huvudman för verksamheten
Föreläsare: Anna Stendin är normkritisk pedagog och erfaren utbildare med fokus på likabehandling. Olivia Novotny Bill är statsvetare med inriktning mot mänskliga rättigheter.

När: Tisdagen den 6/12
Tid: Klockan 13.30-15.30
Lokal: Mallasalen, Uppsala stadsbibliotek


Mer än ”Bara Lite Ångest”


Ungefär 25 procent av befolkningen har någon gång upplevt ångest. Men vad menar vi egentligen med ordet Ångest? Hur påverkas vi av ångest? Vilka är symtomen, riskfaktorerna och hur bemöter vi någon med ångest? Föreläsarna reder ut begreppet ångest och förklarar vad det är, men också hur riktiga panikattacker kan upplevas utifrån egna erfarenheter. Vi får också ta del av Petras personliga erfarenhet av PTSD (Post Traumatiskt Stressyndrom). Följ med på denna föreläsningsresa som innebär Mer än ”Bara Lite Ångest”.

Föreläsare:
Petra RohrerVice ordf. i Uppsala Ångestsyndromsällskap ÅSS, utvecklingsledare för Forum för brukarinflytande, projektledare för brukarmedverkan inom RIM-projektet, attitydambassadör för (H)järnkoll, brukarrevisor (BRiU) m.m. Arbetar även med missbruk- och beroende frågor.
Jouanita Törnström – Legitimerad sjuksköterska och Återhämtningskonsult inom psykiatri har en lång och gedigen erfarenhet som föreläsare utifrån egen erfarenhet av psykisk ohälsa och som kursledare för RSMH (Riks förbundet för Social och Mental hälsa). Hon har även gett ut två egna böcker i ämnet.
Besök gärna Jouanita Törnströms hemsida

När: Torsdagen den 8/12
Tid: Klockan 13.30-15.30
Lokal: Mallasalen, Uppsala stadsbibliotek