December 2016


Vad är diskriminering och likabehandling?

lika-behandling

Antidiskrimineringsbyrån Uppsala (ADU) är en ideell antidiskrimineringsverksamhet. ADU arbetar med att förebygga diskriminering i samhället utifrån samtliga diskrimineringsgrunder och samhällsområden som är skyddade enligt lag.

I praktiken gör vi det dels genom att ge råd, stöd och medling i diskrimineringsärenden, och dels genom opinionsbildning, sprida informationsspridning och utbildningar i frågor som rör diskriminering, likabehandling och normkritik.

Under föreläsningen kommer Anna och Olivia att berätta om sitt arbete för likabehandling och mot diskriminering. Dom berättar lite om diskrimineringslagen och använder normkritiska perspektiv på hur makt och normer hänger ihop med diskriminering.

Sensus studieförbund
är huvudman för verksamheten

Föreläsare: Anna Stendin är normkritisk pedagog och erfaren utbildare med fokus på likabehandling. Olivia Novotny Bill är statsvetare med inriktning mot mänskliga rättigheter.

 

När: Tisdagen den 6/12
Tid: Klockan 13.30-15.30
Lokal: Mallasalen, Uppsala stadsbibliotek


FÖRELÄSNINGEN ÄR INSTÄLLD!

Mer än ”Bara Lite Ångest”

angestmonstret
Ungefär 25 procent av befolkningen har någon gång upplevt ångest. Men vad menar vi egentligen med ordet Ångest? Hur påverkas vi av ångest? Vilka är symtomen, riskfaktorerna och hur bemöter vi någon med ångest? Föreläsarna reder ut begreppet ångest och förklarar vad det är, men också hur riktiga panikattacker kan upplevas utifrån egna erfarenheter. Vi får också ta del av Petras personliga erfarenhet av PTSD (Post Traumatiskt Stressyndrom). Följ med på denna föreläsningsresa som innebär Mer än ”Bara Lite Ångest”.

Föreläsare: Petra Rohrer – Vice ordf. i Uppsala Ångestsyndromsällskap ÅSS, utvecklingsledare för Forum för brukarinflytande, projektledare för brukarmedverkan inom RIM-projektet, attitydambassadör för (H)järnkoll, brukarrevisor (BRiU) m.m. Arbetar även med missbruk- och beroende frågor.

Jouanita Törnström – Legitimerad sjuksköterska och Återhämtningskonsult inom psykiatri har en lång och gedigen erfarenhet som föreläsare utifrån egen erfarenhet av psykisk ohälsa och som kursledare för RSMH (Riks förbundet för Social och Mental hälsa). Hon har även gett ut två egna böcker i ämnet.
Besök gärna Jouanita Törnströms hemsida

När: Torsdagen den 8/12
Tid: Klockan 13.30-15.30
Lokal: Mallasalen, Uppsala stadsbibliotek


    Anmälan till föreläsning/föreläsningar

    Ditt namn (obligatorisk)

    Din epost (obligatorisk)


    Meddelande (antal deltagare med namn, roll/företag/myndighet etc.)