November 2016


Att leva med en person med autism, utmaningar och glädje.


Autism
(Barnet på bilden har inget med föreläsning att göra)

Lilian Lind är mamma till en son med lättare autism som nu är 13 år. Dessutom levde hon i 15 år med en man med trolig autism som aldrig blev utredd. Han fick Psykotisk depression och tog sitt liv 2013.

Lilian vill dela med sig av hur hon upplever livet som mamma till en son med lättare autism. De utmaningar som dom har klarat av tillsammans, de underbara saker Lilian har lärt sig längs vägen och vilken välsignelse det är för henne att få dela sin sons uppväxt och göra sitt bästa att förbereda honom för livet. De utmaningar som är mest utmärkande är den tiden innan sonen kunde prata ordentligt, innan Lilian hade vant sig vid hur han fungerar och sen skolans syn på både honom och henne. Lilian kämpar dagligen för att hennes son inte ska lida så som hans far gjorde och att han ska behålla den glädje som han har i livet.

Föreläsare: Lilian Lind – Mamma till barn med autism
När: Tisdagen den 1/11
Tid: Klockan 13.30-15.30
Lokal: Mallasalen – Uppsala stadsbibliotek


”Min resa med värken som
ständig vän och följeslagare”
reumatiker

Under föreläsningens gång får ni som åhörare följa med på Inger Hjeltes resa. Hon har diagnostiserad Fibromyalgi sedan år 2000 samt har 50% sjukersättning sedan 2001.

Inger är en 3-barnsmor med 2 barnbarn. Under nästan hela hennes vuxna liv har hon arbetat som mellanchef åt flera företag.

Besök gärna Reumatikerförbundet Uppsala distrikt

Föreläsare: Inger Hjelte

När: Tisdagen den 15/11
Tid:
Klockan 13.30-15.30
Lokal: Mallasalen Uppsala stadsbibliotek


Samverkan – Hur svårt kan det vara?

samverkan

Monica vill i sin föreläsning berätta om den samverkan som självklart ska finnas tillsammans med patienten/brukaren och de berörda stöd- och vårdpersonerna i landstinget och kommunerna. Hon vill också berätta om vilka förutsättningar som behövs för att samverkan ska bli bra. Det handlar både om det individnära perspektivet och samverkan mellan landstinget och kommunerna på en övergripande nivå

Föreläsare: Monica Jonsson, Sjukgymnast som sedan millennieskiftet arbetat med ledning, styrning och samverkan mellan landstinget och kommunen/kommunerna. De senaste åren har Monica arbetat vid Regionförbundet Uppsala län och sedan ett år tillbaka vid landstingets Hälsa och habilitering som samordningschef

När: Torsdagen den 17/11
Tid:
 Klockan 13.30-15.30
Lokal: Storan, Kungsgatan 62, våning 5


”Det är inte bara min historia,
det är vår historia”

hjarnkoll

Med en blandning av humor och allvar kommer Yasmine berätta om konsekvenserna av långvariga, upprepade trauman i barndomen. Hon kommer ur eget perspektiv förklara hur vardagen ser ut med dissociativ identitetsstörning (DID), en diagnos som fortfarande omges av många fördomar och som det ännu saknas mycket kunskap om inom vården och psykiatrin. Hon kommer fokusera på hur konsekvenserna av trauma i barndomen kan se ut i vuxen ålder, vilken vård som varit trygg och vilken som skadat ännu mer, och framförallt hur hon själv lärt sig hantera sitt sätt att fungera bättre.

Hur upplevs världen när det inte bara finns ett jag som hanterar vardagen, med de känslor och minnen som hör till?

Yasmines förhoppning är att kunna slå hål på de fördomar som finns och visa att det ofta inte är en så tydlig och synlig problematik som många tror.


Föreläsare: Yasmine Ejner Lind,
egenföretagare och attitydambassadör för (H)järnkoll.

Yasmine beskriver sig själv som en skapande artist och det som driver henne är att inget lidande får vara förgäves. Därför har hennes historia blivit en inspiration som hon använder sig av i ett kreativt arbete och berättande. Från att vara otrygg i alla aspekter av livet har Yasmine nu en trygg mark att stå på. Det ger henne möjligheten att använda sig av sina erfarenheter för att ge kunskap, hopp och inspiration till andra.

När: Tisdagen den 22/11
Tid:
 Klockan 13.30-15.30
Lokal: Mariasalen, Stiftets Hus, 5:e våningen, Dragarbrunnsgatan 71


Magnetstimulering av hjärnan
vid depression och schizofreni

hjarna

Under denna föreläsning kommer ni få höra om en ny behandlingsmetod för sjukdomar som drabbar hjärnan, nämligen magnetstimulering. Denna behandling används redan rutinmässigt i många länder för bland annat olika psykiatriska tillstånd. Föreläsningen kommer dels ge en översikt av hur behandlingen går till och vad man kan förvänta sig för effekter av behandlingen. Det kommer även ges information om ett aktuellt stort forskningsprojekt, MA-SCH-DEP, som syftar till att utvärdera magnetstimulering av hjärnan som behandling för kvarstående symtom vid depression och schizofreni.

Föreläsare: Robert Bodén, överläkare och docent i psykiatri och arbetar på Mottagningen för hjärnstimulering och psykiatrisk klinisk prövning, Akademiska sjukhuset. Robert är projektledare för den stora kliniska studien MA-SCH-DEP och har även varit faktagranskare åt socialstyrelsen för magnetstimulering vid depression.


När: 
Tisdagen den 29/11
Tid:
 
Klockan 13.30-15.30
Lokal
: Mariasalen, Stiftets Hus, 5:e våningen, Dragarbrunnsgatan 71


    Anmälan till föreläsning/föreläsningar

    Ditt namn (obligatorisk)

    Din epost (obligatorisk)


    Meddelande (antal deltagare med namn, roll/företag/myndighet etc.)