September 2016


LifeRIng
– En Sekulär Självhjälpsmetod
för Nykterhet och Drogfrihet

Dagens föreläsning kommer att innehålla information om LifeRings filosofi, hur den skiljer sig från andra självhjälpsgrupper, samt hur man kan göra för att starta, leda och organisera möten.

LifeRing är ett fristående nätverk av självhjälpsgrupper som leds av mötesledare med egen bakgrund i missbruk. LifeRing vänder sig till alla som vill bli, och fortsätta, hålla sig nyktra och drogfria och stämmer väl överens med behandlingar som använder kognitiv beteendeterapi (KBT) och motiverande samtal (MI).

Lars har sedan 2008 hållit ett eget LifeRing-möte i Stockholm.

Han har de senaste tre åren också delvis arbetat med ett projekt som syftar att sprida LifeRing runt om i Sverige. Projektet är i slutfasen och kommer att avslutas under hösten 2016. LifeRing kommer däremot att leva vidare på ideell grund.

LifeRing kommer då att ha kortare informations och utbildningsinsatser för blivande mötesledare och en intresserad allmänhet.

Föreläsare: Lars Bergström, leg psykolog, medlem och mötesledare i LifeRing. Lars har sedan många år varit nykter och drogfri med hjälp av medlemskap och självhjälpsgrupper.
www.liferingsverige.wordpress.com


När
: Tisdagen den 6/9
Tid: Klockan 13.30–15.30
Lokal: Mallasalen – Uppsala stadsbibliotek


Stolthet och Fördom.
Makten över din medicin.
RFHL

Staffan Utas har under 22 år arbetat i patientföreningen RFHL med stöd åt drabbade av beroende och biverkningar av psykofarmaka och samlat patienterfarenheter/kunskaper på det området. För 12 år sedan skrev han det allra första förslaget till en Rättighetslista för patienter inom psykiatrin och har nu deltagit i arbetet med psykiatrin med ett förslag till en ny.

Staffan kommer att tydliggöra maktfrågorna och nödvändigheten av samarbete. Utgångspunkterna kommer från erfarenheterna av läkemedelsproblemen inom psykiatriområdet, hur de ser ut, hur problemen bemöts och hur det skulle kunna vara istället.

Föreläsare: Staffan Utas, attitydambassadör samt har psykologexamen.

När: Tisdagen den 13/9
Tid:
Klockan 13.30-15.30
Lokal: Mariasalen, Stiftets Hus, 5:e våningen, Dragarbrunnsgatan 71


Renovräkning
– att renoveras bort från sitt hem

Renovräkning

Hem och bostad är centrala för välmående och hälsa, både för individ och för samhället i stort. Det har också länge varit känt att bostads- och områdesförnyelse, renovering och upprustning inte enbart för gott med sig, utan också kan vara stressande och påverka människor på ett negativt sätt.

Konstprojektet Våra Hem startades ur frustrationen av att förlora kontrollen över sitt hem; när hyreshus renoveras idag är risken stor att hyran höjs så mycket att de som bor i husen tvingas flytta. Själva renoveringen stökar också till det rejält i människors vardag, och känslan av att inte kunna påverka tär hårt. Åse bor i Gränby i Uppsala, som just nu renoveras, och är initiativtagare till Våra Hem. Emil Pull forskar om renovräkningars sociala följder, och har bland annat gjort intervjuer med hyresgäster i Uppsala.

Föreläsare: Emil Pull är doktorand i urbana studier vid Malmö och Roskilde universitet, och med i forskargruppen CRUSH. Emil forskar om det som kallas renovräkning, det vill säga när hyran höjs kraftigt vid renovering och människor tvingas flytta. Åse Richard är journalist och kulturgeograf och har varit föreståndare för nätverket Demokratiakademin. Åse har på nära håll följt utvecklingen i Uppsalastadsdelen Gränby, där hon också bor.

När: Tisdagen den 20/9
Tid: Klockan 13.30-15.30
Lokal: Mariasalen, Stiftets Hus, 5:e våningen, Dragarbrunnsgatan 71


Stress – Ångest och Sorg
Duva

Föreläsare: Rolf Sundvall, jobbar som addiktolog på behandlingshem för unga män med kriminalitet och missbruk samt som addiktolog på sociala företaget Ting och Kaka.

När: Torsdagen den 22/9
Tid: Klockan 13.30-15.30
Lokal: Storan, Kungsgatan 62, våning 5


INSTÄLLD!! Föreläsningen flyttas till ett senare datum

Att leva med en person med autism, utmaningar och glädje.


Autism
(Barnet på bilden har inget med föreläsning att göra)

Lilian Lind är mamma till en son med lättare autism som nu är 13 år. Dessutom levde hon i 15 år med en man med trolig autism som aldrig blev utredd. Han fick Psykotisk depression och tog sitt liv 2013.

Lilian vill dela med sig av hur hon upplever livet som mamma till en son med lättare autism. De utmaningar som dom har klarat av tillsammans, de underbara saker Lilian har lärt sig längs vägen och vilken välsignelse det är för henne att få dela sin sons uppväxt och göra sitt bästa att förbereda honom för livet. De utmaningar som är mest utmärkande är den tiden innan sonen kunde prata ordentligt, innan Lilian hade vant sig vid hur han fungerar och sen skolans syn på både honom och henne. Lilian kämpar dagligen för att hennes son inte ska lida så som hans far gjorde och att han ska behålla den glädje som han har i livet.

Föreläsare: Lilian Lind – Mamma till barn med autism
När: Tisdagen den 27/9
Tid: Klockan 13.30-15.30
Lokal: Mallasalen – Uppsala stadsbibliotek


  Anmälan till föreläsning/föreläsningar

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)


  Meddelande (antal deltagare med namn, roll/företag/myndighet etc.)

   

  Tack för din bokning!

  Föregående månads föreläsningar ”Augusti”

  Kommande månads föreläsningar ”Oktober”