Tierp Okober-November 2016


INSTÄLLD!!


Att mötas som AKER-grupp- som brukare, anhörig, volontär eller professionell

akergrupp

Carina och Jarita har under tre år tillsammans med volontärer från Röda Korset hållit anhöriggrupper utifrån AKER-modellen. I AKER-modellen möts erfarna brukare, professionella, volontärer och anhöriga vid fyra tillfällen för att diskutera utifrån de anhörigas frågeställningar och funderingar. Föreläsarna kommer att berätta mer om AKER-modellen och dess resultat.

Föreläsare: Carina Ahlström, skötare, och Jarita Rutkowski, specialistsjuksköterska

När: Torsdagen den 13/10
Tid: Klockan 13.30-15.30
Lokal: Blåa rummet, Grevegatan 32, Tierp


Grevegatan – gatan där vi möts

grevegatan

Vi kommer från många länder.
Vi bär på många erfarenheter och behov.
Vi tillsammans kan skapa en gata att mötas på. Både som en metafor och i verkligheten.

I SeSam-anda lär vi tillsammans mer om oss själva och vår annanskap.

Föreläsare: Lars Albinsson, Med.dr., överläkare i psykiatri. Turid Apelgårdh, diakon och samhällskonstnär. Shyamali Chakrabroty med flera, (H)järnkolls attitydambassadörer från Ting och Kaka

När: Onsdagen den 19/10
Tid: Klockan 13.30-15.30
Lokal: Blåa rummet, Grevegatan 32, TierpBarn är ett folk i ett främmande land
– eller har vi alla varit där?
barn

Signe Rudberg Selin, som arbetat som pedagog för barn i olika åldrar och i projekt för barn med särskilda behov, delar med sig av erfarenheter och väcker tankar.

Hur får vi barn på banan igen, som hamnat utanför skolan?

Vad kan jag som vuxen göra när barn hamnar i utanförskap?

Är inkludering alltid målet -eller är det bättre för en del barn att få jobba enskilt eller i liten grupp?

Hur kan jag som anställd i sjukvård och skola eller annan organisation,  ställa mig bredvid föräldrar som kämpar för sina barn?

Hur kan jag som vuxen hjälpa till att skapa tillit och  trygghet?

Hur kan ett skolarbete som har strandat sättas igång igen, på ett kreativt sätt?

Föreläsare: Signe Rudberg Selin, pedagog inom musik och hälsa, journalist samt vispoet


När:
Torsdagen den 10/11
Tid: Klockan 13.30-15.30
Lokal: Blåa rummet, Grevegatan 32, Tierp


 


Anmälan till föreläsning/föreläsningar

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Meddelande (antal deltagare med namn, roll/företag/myndighet etc.)

 

Tack för din bokning!