Våren 2016


Februari 2016

Varför utbilda ”Första hjälpare” till psykisk hälsa?

INSTÄLLD på grund av sjukdom

Tisdagen den 2/2

Psykisk ohälsa är ett folkhälsoproblem. Det drabbar de flesta någon gång i livet och finns runt oss alla vare sig det är i den egna familjen, på arbetsplatsen, i föreningen vi är engagerade i eller i de offentliga rum vi vistas i. Precis som vi tidigt i livet lär oss L-ABC och att denna kunskap kan rädda liv borde det på samma sätt vara självklart att veta hur vi hjälper en person vid olika psykiska kristillstånd. Att ge en ”första hjälp” till psykisk hälsa och på så sätt rädda liv.
Föreläsare: Jouanita Törnström, återhämtningskonsult inom psykiatrin, leg psykiatrisjuksköterska.
Veronica Malm, verksamhetsutvecklare för SeSam, hälsopedagog.
(Båda är attitydambassadörer för (H)järnkoll samt brukarrevisorer för BRiU).

Former för brukarinflytande i verksamheter

Tisdagen den 9/2

Det finns många olika sätt som en erfarenhet som brukare kan berika verksamheter. Allt från brukarråd till medverkan i utbildning och projekt till anställningar där erfarenheten är en merit i arbetet.
Föreläsare: Elisabet Alphonce, utvecklingsledare Uppsala Kommun, Vård och omsorg, Socialpsykiatri och socialt stöd.

Sitter lyckan i fettet?

Tisdagen den 16/2

Eleonor kommer på ett lättbegripligt sätt förklara skillnaden av Sleeve Gastrectomy och Gastric Bypass som är moderna behandlingar (magsäcksoperationer) anpassad efter varje enskild patient. Eleonor har själv genomgått en Gastric Bypass operation februari 2015 efter en lång tids väntan med diabetes och en ca vikt på 150 kg. Åhörarna får följa med på Eleonors resa före och efter operationen.Föreläsare: Eleonor Belin utvecklingsledare, Forum för Brukarinflytande

Skolan som arena för psykisk hälsa

Tisdagen den 23/2

Anja kommer berätta om hur projektet ”Skolan som arena för psykisk hälsa” kom till. Projektets arbetssätt, syfte och vad som hittills har gjorts. Projektet har varit i gång sedan augusti 2015 och omfattar 22 skolor med ca 6000 elever. I projektet jobbar man med att hjälpa elevhälsorna att tidigt upptäcka elevers behov av hjälp på olika sätt. Brukarorganisationerna är också med och har en viktig roll.
Föreläsare: Anja Kivimäki projektledare, Skolan som arena för psykisk hälsa. Civilekonom och har magisterexamen i Vårdvetenskap.
Hon har arbetat som verksamhetsutvecklare inom vården sedan 2006 samt som personalledare och ledare för
serviceutvecklingen inom näringslivet, bl.a. inom rederier.

April

Tisdag den 5/4
kl. 13.30– 15.30

Skolan som arena för psykisk ohälsa

Anja kommer berätta om hur projektet ”Skolan som arena för psykisk hälsa” kom till. Projektets arbetssätt, syfte och vad som hittills har gjorts. Projektet har varit i gång sedan augusti 2015 och omfattar 22 skolor med ca 6000 elever. I projektet jobbar man med att hjälpa elevhälsorna att tidigt upptäcka elevers behov av hjälp på olika sätt. Brukarorganisationerna är också med och har en viktig roll.

Föreläsare:
Anja Kivimäki 
projektledare, Skolan som arena för psykisk hälsa. Civilekonom och har magisterexamen i Vårdvetenskap.
Hon har arbetat som verksamhetsutvecklare inom vården sedan 2006 samt som personalledare och ledare för
serviceutvecklingen inom näringslivet, bl.a. inom rederier.

Lokal:
Stora danssalen, Svenska Kyrkan, Gränby Centrum, Marknadsgatan 1, plan 3, östra ingången.

 

INSTÄLLD!

Pälsterapi och servicehundarpälsterapi

(Torsdag) den  7/4
kl. 13.30– 15.30

Den ordlösa kommunikationen och djurs betydelse vid psykisk ohälsa och återhämtning.

Föreläsare:
Anna-Karin Söderbergattitydambassadör för (H)järnkoll och aktiv i Uppsala Ångestsyndromsällskap ÅSS.
Maria och servicehunden Itsy.

Lokal:
Drakensalen, Studieförbundet Vuxenskolan, Kungsängsgatan 12, 1 tr.
Hörslinga finns.

 

Min bipolära resa – Finns det en väg in så finns det en väg ut!

Tisdag den 12/4
kl. 13.30– 15.30


bipolära resa
Mikael beskriver hur det var att tappa fotfästet i livet och kastas mellan två poler: mani/uppvaknande samt depression/energilöshet. Därefter går Mikael in på vad som har hjälpt honom till ett mer balanserat liv utifrån ett helhetsperspektiv.

Föreläsare:
Mikael Sandquist 
är utbildad till socionom och jobbar idag inom socialförvaltningen. Hela år 2014 gick åt till att vara sjukskriven på heltid och hantera en livskris och nyorientering. Mikael började sedan med att arbetsträna på föreningen (H)järnkoll och utbildade sig till attitydambassadör (vilket innebär att föreläsa samt framföra sin livsberättelse och på det sättet visa på lösningar och möjligheter).

Lokal:
Mariasalen, Stiftets Hus, 5:e vån, Dragarbrunnsgatan 71
Hörslinga finns.

 

Varför utbilda ”Första hjälpare” till psykisk hälsa?

Tisdagen den 19/4
kl. 13.30– 15.30

Psykisk ohälsa är ett folkhälsoproblem. Det drabbar de flesta någon gång i livet och första hjälpen psykisk ohälsafinns runt oss alla vare sig det är i den egna familjen, på arbetsplatsen, i föreningen vi är engagerade i eller i de offentliga rum vi vistas i. Precis som vi tidigt i livet lär oss L-ABC och att denna kunskap kan rädda liv borde det på samma sätt vara självklart att veta hur vi hjälper en person vid olika psykiska kristillstånd. Att ge en ”första hjälp” till psykisk hälsa och på så sätt rädda liv.

Föreläsare:
Jouanita Törnström, återhämtningskonsult inom psykiatrin, leg psykiatrisjuksköterska, kommunikatör på Forum för brukarinflytande.
Veronica Malm, verksamhetsutvecklare för SeSam Uppsala, hälsopedagog.

Båda är attitydambassadörer för (H)järnkoll samt brukarrevisorer för BRiU.Våga Fråga

 

En föreläsning om vad en ätstörning är och hur vi kan bemöta en person som är drabbad

Tisdag den 26/4
kl. 13.30– 15.30

Frisk & Fri är Riksföreningen som arbetar för ett samhälle utan ätstörningar där alla är fria att vara sig själva. Men vad är egentligen en ätstörning? Vem kan drabbas av en ätstörning? Och hur kan vi prata med en person vi misstänker har en komplicerad relation till mat?

Våga Fråga är föreläsningen som svarar på dessa frågor. Denise Strömquist kommer att diskutera ämnet inte bara utifrån aktuell vetenskap utan också utifrån sin egen erfarenhet.

Föreläsare: Denise Strömquist, Kontaktperson och Ordförande för Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar – Uppsala Län


 MAJ

 

Vitamin S är viktigast för hälsan! INSTÄLLT!!!

Tisdag den 7/6
kl. 13.30 – 15.30

Mikael har diagnos: Bipolär (med viss psykotisk prägel). Mikael har pendlat mellan att vara mer eller mindre social genom livets upp- och nergångar. I det Sociala finns möjligheten för det som är meningsskapande. I det Sociala finns möjligheten att känna sig behövd. I det Sociala finns möjligheten till skratt, till humor i samförstånd.
”Psykoser – ett integrerat perspektiv”, skriven av psykiatriker Johan Cullberg
”Den som växer upp i en miljö med gensvar och tid att utveckla sin sårbarhet i positiv riktning löper säkerligen en låg risk att utveckla en personlighetsstörning. I stället kan känsligheten bli en kreativ möjlighet”.
Återigen visar det ovanstående citatet om vikten av vitamin S. Den som inte kan få detta av sin omgivning får till att börja med lära sig att ge det till sig själv och till sina medmänniskor samt lära sig och förbereda sig på att ta emot.

Föreläsare: Mikael Sandquist, utbildad till socionom och jobbar idag inom socialförvaltningen. Hela år 2014 gick åt till att vara sjukskriven på heltid och hantera en livskris och nyorientering. Mikael började sedan med att arbetsträna på föreningen (H)järnkoll och utbildade sig till attitydambassadör (vilket innebär att föreläsa samt framföra sin livsberättelse och på det sättet visa på lösningar och möjligheter).

Lokal: Drakensalen, Studieförbundet Vuxenskolan, Kungsängsgatan 12, 1 trappa upp

Mer än Bara Lite Ångest!

Tisdag den 14/6
kl. 13.30 – 15.30

Ungefär 25 procent av befolkningen har någon gång upplevt ångest. Men vad menar vi egentligen med ordet Ångest? Hur påverkas vi av ångest? Vilka är symtomen, riskfaktorerna och hur bemöter vi någon med ångest? Föreläsarna reder ut begreppet ångest och förklarar vad det är, men också hur riktiga panikattacker kan upplevas utifrån egna erfarenheter. Vi får också ta del av Petras personliga erfarenhet av PTSD (Post Traumatiskt Stressyndrom). Följ med på denna föreläsningsresa som innebär Mer än ”Bara Lite Ångest”.

Föreläsare: Petra Rohrer, vice ordf. i Uppsala Ångestsyndromsällskap ÅSS, utvecklingsledare för Forum för brukarinflytande, projektledare för brukarmedverkan inom RIM-projektet, attitydambassadör för (H)järnkoll, brukarrevisor (BRiU) m.m. Arbetar även med missbruk- och beroende frågor.
Jouanita Törnström , legitimerad sjuksköterska och Återhämtningskonsult inom psykiatri har en lång och gedigen erfarenhet som föreläsare utifrån egen erfarenhet av psykisk ohälsa och som kursledare för RSMH (Riks förbundet för social och mental hälsa). Hon har även gett ut två egna böcker i ämnet.