Är det farligt?

TEMA: OCD ur ett anhörigperspektiv

Vad är OCD?
Finns det samsjuklighet?

Lena och Bengt delar med sig av sina och andras erfarenheter av att vara anhörig eller närstående till barn eller vuxen med OCD (tvångssyndrom). Den som har OCD kräver ofta i sin vanmakt och ångest att också de närmaste/familjen skall delta i tvångsritualerna. Påfrestningarna för hela familjen kan blir enormt stora.

Föreläsarna kommer att beröra lite om bl a kontrolltvång, symmetritvång, renlighet, BDD (upplevd fulhet), Trichotillomani, Dermatillomani och samlartvång. De kommer också att ta upp vikten av tidig upptäckt, behandlingsmöjligheter och tillgång till stöd för både de med OCD samt anhöriga.

Föreläsare:
Lena Nilsson, Ordförande OCD föreningen Uppsala län.
Bengt Olsen, Ordförande (H)järnkoll Uppsala län. (Tidigare ordförande) OCD föreningen Uppsala län.

NÄR: Torsdag 11/4
TID: 13:30-15:30
LOKAL: UPPSALA, Dragarbrunnsgatan 71, Mariasalen, Stiftets Hus

  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

  Anmäl dig till SeSams föreläsningar - vår 2019

  Du kan fylla i flera föreläsningar på en gång.

  OBS! Från och med 1 mars i år (2018) tar vi ut en avgift på 100 kr/person för den som inte kommer fast man har anmält sig. Har du avbokat minst 24 timmar innan är det inga problem och ingen avgift tas ut. Vi har haft fullsatt på våra föreläsningar och de som står på vår väntelista bör få chansen att få komma. Tacksam för er hjälp.

  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

  Vi är nyfikna på att höra i vilken roll du/ni lyssnar på föreläsningen.
  Vi använder bara detta i vår statistik, ingen annanstans sparas det

  Du kan välja flera
  Region UppsalaKommunMyndighet, ex AF, FK...Universitet/HögskolaSvenska KyrkanAndra arbetsgivareSjälverfarenAnhörigIntresseradIdeell organisationAnnat