Att föräldra ett barn med twice exeptional (2e) kan vara utmattande. Det är utan tvekan utmanande, men framförallt en stor nåd. ”2ebarnet” tvingar sin förälder att analysera, lära nytt, att vända alla dittills kända kulturella förväntningar på ända. Samhällets stöd, vårdsystem och skolsystem, liksom vår kultur i stort, bygger på generaliseringar av ett snävt slag. Tex att genier inte förväntas vara funktionsnedsatta och funktionsnedsatta inte förväntas vara genier. 2ebarn är normbrytare genom sin blotta existens.

Vad är egentligen twice exceptional (2e)? Finns det en 2e-profil? Och varför bör vi förutsätta kompetens och leta efter styrkorna hos alla barn, inte minst barn med funktionsnedsättningar? Hur gör man som förälder? Vad måste skolan ändra för att dessa barn ska upptäckas, må bra och få förutsättningar att tillvarata sina styrkor? Om det berättar föreläsaren mer om

Om föreläsaren: Salka Sanden, förälder till ett barn med asperger, adhd och särbegåvad.

ÄR: Tisdag 13/11
TID: Klockan 13.30-15.30
LOKAL: Mallasalen, Uppsala stadsbibliotek

Fel: Kontaktformulär hittades inte.