temavecka

Vuxna personer som återhämtat sig berättar utifrån egna erfarenheter.

Anmälan dig till: infoteket@regionuppsala.se eller ring 018-611 66 77.
Lokal: Kungsgärdets center S:t Johannesgatan 28 D
Fri entré.
Hörslinga finns.
Meddela i god tid om du behöver teckentolk.

Läs hela programmet på Infotekets websida»

Temaveckan är ett samarbete mellan Infoteket om funktionshinder, SeSam Uppsala och (H)järnkoll Uppsala län.

3 april

14-15.20 ”Livet med autism”
Jill Carlberg Söderlund

Jill berättar om hur hon får vardag och jobb att fungera med autism. Jill fick sin diagnos, Asperger Syndrom, redan när hon var 10 år. Utredningen gjordes för att skolsituationen var ohållbar, Jill var icke-stereotypt utåtagerande och mycket våldsam. Efter diagnosen konstaterades det att utbrotten var en följd av frustration inför en oförstående omvärld. Hon berättar öppet om hur det är att få utbrott, om vad omvärlden kan göra, om gränsdragningsproblematik, självmedicinering, yrkesliv och om hur det är att skaffa och behålla vänner när man inte alltid vet vad man ska göra med dem.

Om föreläsaren: Jill Carlberg Söderlund, egenföretagare och attitydambassadör för (H)järnkoll. Hon fick sin diagnos, Asperger Syndrom, redan när hon var 10 år. Utredningen gjordes för att skolsituationen var ohållbar, Jill var icke-stereotypt utåtagerande och mycket våldsam. Efter diagnosen konstaterades det att utbrotten var en följd av frustration inför en oförstående omvärld.

……………………….

15.40-17.00 ”Vägar ur depression”
Helène Sivertsson

Heléne berättar om sina erfarenheter av utmattningssyndrom och Dystymi, vägen tillbaka och hur hon fortsätter att jobba med sig själv för att må bra. Kronisk depression är ett annat namn för Dystymi, och som namnet antyder har man sjukdomen under lång tid och kan få så kallad dubbel depression, det vill säga depression och dystymi samtidigt och då går det inte att skilja från depressionen. Dystymi uppvisar stora likheter med depression, men skillnader finns. Man kan beskriva dystymi som en ”utspädd depression”. Sällan blir den lika djup och förlamande som en egentlig depression, men tyvärr desto mer långvarig.

Om föreläsaren: Heléne Sivertsson Helene är styrelsemedlem i Föreningen Balans Uppsala. Föreläser om sina erfarenheter av utmattningssyndrom och Dystymi.

4 april

14-15.20 ”Passivitet, kaos och ordning, en diktuppläsning”
Carl-Johan Bachofner

Om föreläsaren: Carl-Johan Bachofner. Information kommer inom kort.

……………………….

15.40-17.00 ”Det är inte bara min historia, det är vår historia”
Yasmine Ejner Lind

Med en blandning av humor och allvar kommer Yasmine berätta om konsekvenserna av långvariga, upprepade trauman i barndomen. Hon kommer ur eget perspektiv förklara hur vardagen ser ut med dissociativ identitetsstörning (DID), en diagnos som fortfarande omges av många fördomar och som det ännu saknas mycket kunskap om inom vården och psykiatrin. Hon kommer fokusera på hur konsekvenserna av trauma i barndomen kan se ut i vuxen ålder, vilken vård som varit trygg och vilken som skadat ännu mer, och framförallt hur hon själv lärt sig hantera sitt sätt att fungera bättre.

Hur upplevs världen när det inte bara finns ett jag som hanterar vardagen, med de känslor och minnen som hör till? Yasmines förhoppning är att kunna slå hål på de fördomar som finns och visa att det ofta inte är en så tydlig och synlig problematik som många tror.

Om föreläsaren: Yasmine Ejner Lind, egenföretagare och attitydambassadör för (H)järnkoll. Yasmine beskriver sig själv som en skapande artist och det som driver henne är att inget lidande får vara förgäves. Därför har hennes historia blivit en inspiration som hon använder sig av i ett kreativt arbete och berättande. Från att vara otrygg i alla aspekter av livet har Yasmine nu en trygg mark att stå på. Det ger henne möjligheten att använda sig av sina erfarenheter för att ge kunskap, hopp och inspiration till andra.

5 april

14-15.45 Mer än ”Bara Lite Ångest”
Petra Rohrer och Jouanita Törnström

Ungefär 25 procent av befolkningen har någon gång upplevt ångest. Men vad menar vi egentligen med ordet Ångest? Hur påverkas vi av ångest? Vilka är symtomen, riskfaktorerna och hur bemöter vi någon med ångest? Föreläsarna reder ut begreppet ångest och förklarar vad det är, men också hur riktiga panikattacker kan upplevas utifrån egna erfarenheter. Vi får också ta del av Petras personliga erfarenhet av PTSD (Post Traumatiskt Stressyndrom). Följ med på denna föreläsningsresa som innebär Mer än ”Bara Lite Ångest”.

Om föreläsarna: Petra Rohrer – Vice ordf. i Uppsala Ångestsyndromsällskap ÅSS, utvecklingsledare för Forum för brukarinflytande, attitydambassadör för (H)järnkoll, brukarrevisor (BRiU) m.m. Arbetar även med missbruk- och beroende frågor.
Jouanita Törnström – Legitimerad sjuksköterska och Återhämtningskonsult inom psykiatri har en lång och gedigen erfarenhet som föreläsare utifrån egen erfarenhet av psykisk ohälsa och som kursledare för RSMH (Riks förbundet för Social och Mental hälsa). Hon har även gett ut två egna böcker i ämnet. Besök gärna Jouanita Törnströms hemsida.

……………………….

16-17.20 Mönster i Mina Monster
Henrik Söder

Henriks sjukdomshistoria är lång och svår men han är idag återhämtad från ångestsyndrom, tvångsproblematik, depression, mani, schizofreni och schizoaffektiv sjukdom. Hans föreläsning ger ett inifrånperspektiv. Han berättar om sin långa tuffa resa tillbaka. Med arbete, fru och två barn, som nu mer är nästan helt utflugna med egna liv. Henrik försöker förklara hur en psykos känns, hur den uppkommer och vad man, i hans fall, kan göra åt det. Han beskriver det hela med distans och humor. Och med bilder och scener hur sjukdomen uppkommit och även bemästras.

Om föreläsaren: Henrik Söder, återhämtningskonsult, jurist och attitydambassadör åt föreningen (H)järnkoll.

 

Anmälan dig till: infoteket@regionuppsala.se eller ring 018-611 66 77.
Lokal: Kungsgärdets center S:t Johannesgatan 28 D
Fri entré.
Hörslinga finns.
Meddela i god tid om du behöver teckentolk.

Läs hela programmet på Infotekets websida»