Grevegatan – var är vi nu?

grevegatan

Vi kommer från många länder.
Vi bär på många erfarenheter och behov.
Vi tillsammans kan skapa en gata att mötas på. Både som en metafor och i verkligheten.

I SeSam-anda lär vi tillsammans mer om oss själva och vår annanskap.

Föreläsare: Lars Albinsson, Med.dr., överläkare i psykiatri. Turid Apelgårdh, diakon och samhällskonstnär.

När: Måndagar , 22 maj
Tid: Klockan 13.30-15.30
Lokal: Blåa rummet, Grevegatan 32, Tierp

Fel: Kontaktformulär hittades inte.