Rädsla – ångest

grevegatan

Vi kommer från många länder.
Vi bär på många erfarenheter och behov.
Vi tillsammans kan skapa en gata att mötas på. Både som en metafor och i verkligheten.

I SeSam-anda lär vi tillsammans mer om oss själva och vår annanskap.

Föreläsare: Lars Albinsson, Med.dr., överläkare i psykiatri. Turid Apelgårdh, diakon och samhällskonstnär.

När: Måndagar,  24 april
Tid: Klockan 13.30-15.30
Lokal: Blåa rummet, Grevegatan 32, Tierp

Fel: Kontaktformulär hittades inte.